Inschrijven

 

Bij jouw inschrijving dien je in eerste instantie aan te geven op welke dag(en) en tijd(en) je wilt deelnemen aan de activiteit(en). Mocht je daarna vrij willen instromen op elk moment om in elke willekeurige les deel te nemen dan kan dit. Wil je wekelijks op dezelfde dag dezelfde les volgen dan kom je op onze vaste lijst van het desbetreffende uur te staan en kun je altijd op deze dag(en) en tijd(en) jouw activiteit(en) volgen. De nieuwe lessen (in het lesrooster aangemerkt met een *) starten die week onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Naam*

Adres*

Postcode*

Plaats*

Telefoon*

E-mail*

Geboortedatum* dd-mm-jjjj

IBAN rekeningnummer* (graag invullen zonder spaties)

Ingangsdatum lidmaatschap* dd-mm-jjjj

Keuze lidmaatschap*
Note: Bij een Kids en Teens abonnement is alleen een jaarlidmaatschap mogelijk
Losse maandKwartaallidmaatschapJaarlidmaatschap10-rittenkaart

Hier aangeven of je een abonnement voor 1x per week of onbeperkt wilt (niet van toepassing bij een 10-rittenkaart)
1x per weekonbeperkt

Activiteit 1 (+dag/tijd vermelden)

Activiteit 2 (+dag/tijd vermelden)

Activiteit 3 (+dag/tijd vermelden)

Algemene voorwaarden
Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden klik hier voor de voorwaarden.

Automatische incasso
Ja, ik verleen, tot wederopzegging, machtiging voor automatische incasso van het hierboven ingevulde IBAN rekeningnummer

Eventuele toelichting