Algemene voorwaarden

 

 1. Het lidmaatschap is strik persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 2. De lidmaatschapsprijzen kunnen jaarlijks, tussentijds worden aangepast. Voor de actuele tarieven verwijzen wij naar onze site www.sportstudiodeboer.nl
 3. Het lidmaatschap is bindend voor de volledig aangegane duur. Er zijn geen redenen tot voortijdige beëindiging die worden aanvaard. Expliciet in die zin uitgesloten: Medische bezwaren of attesten. In geen geval worden lidmaatschapsgelden terugbetaald.
 4. Sportstudio De Boer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen personen te weigeren.
 5. Bij niet tijdige betalingen van lidmaatschappen, wordt deze verhoogd met kosten en interest.
 6. De eerste betaling (na start van de overeenkomst) tijdens een lopende maand, loopt tot aan de eerste van de volgende maand. De periodieke betaling geschied van de eerste van de maand tot de eerste van de volgende maand.
 7. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 1 maand voor afloop van de overeengekomen termijn. Bij gebrek aan tijdige opzegging wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde termijn als de betalingsperiode onder de op dat moment geldende voorwaarden en tarieven van de Sportstudio De Boer. Vanaf de eerste stilzwijgende verlenging kan het contract te allen tijde door het lid beëindigd worden door schriftelijk opzegging van minimaal 1 maand.
 8. In geval van beëindiging van het lidmaatschap door Sportstudio De Boer om reden van wangedrag of het niet respecteren van de algemene voorwaarden of de huisregels door het lid, is restitutie van de betaalde lidgelden uitgesloten. Ook alle op dat moment nog onbetaalde lidgelden blijven verschuldigd.
 9. Deelname aan activiteiten en het gebruik van faciliteiten is op eigen risico. Sportstudio De Boer is niet aansprakelijk voor letsel/ongevallen.
 10. Sportstudio De Boer behoudt zich het recht voor af te wijken van de standaard openingstijden en roosters.
 11. Een onbeperkt lidmaatschap geeft 6 dagen per week toegang tot de sportstudio, feestdagen uitgezonderd. Een lidmaatschap voor 1x per week geeft een gemiddeld aantal bezoeken, afhankelijk van de gekozen lidmaatschapsperiode. Zo krijgt u bij 3 maanden 13 bezoeken en bij 12 maanden 52 bezoeken. Een 10-rittenkaart is 6 maanden (na inschrijving) geldig. Na deze periode vervallen de eventueel overgebleven bezoeken. Bij een abonnement voor 1x per week kunt u 1 activiteit per week volgen. Mocht u niet kunnen deelnemen aan uw vaste lesuur dan kunt u dit bezoek op een ander moment inhalen mits hier plek voor is. U dient voor deze aanvraag een mailtje te sturen naar info@sportstudiodeboer.nl
 12. U dient zich te houden aan de kledingadvies van de docente.
 13. Om hygiënische reden mag u de zaal niet betreden met buitenschoeisel en dient u ten allen tijde een handdoek mee te nemen.

Obdam 2015