Algemene voorwaarden

 

 1. Het lidmaatschap is strik persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 2. De lidmaatschapsprijzen kunnen jaarlijks, tussentijds worden aangepast. Voor de actuele tarieven verwijzen wij naar onze site www.sportstudiodeboer.nl
 3. Het lidmaatschap is bindend voor de volledig aangegane duur. Er zijn geen redenen tot voortijdige beëindiging die worden aanvaard. Expliciet in die zin uitgesloten: Medische bezwaren of attesten. In geen geval worden lidmaatschapsgelden terugbetaald.
 4. Abonnementen voor een extra gezinslid zijn van toepassing zolang er meer als 1 lid vanuit hetzelfde gezin en wonend op hetzelfde adres, een abonnement heeft bij De Boer te Obdam. Indien niet langer aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal het extra lid abonnement automatisch worden omgezet naar het 1e lid abonnement, met het daarvoor geldende tarief.
 5. Sportstudio De Boer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen personen te weigeren.
 6. Bij niet tijdige betalingen van lidmaatschappen, wordt deze verhoogd met kosten en interest.
 7. De eerste betaling (na start van de overeenkomst) tijdens een lopende maand, loopt tot aan de eerste van de volgende maand. De periodieke betaling geschied van de eerste van de maand tot de eerste van de volgende maand.
 8. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 1 maand voor afloop van de overeengekomen termijn. Bij gebrek aan tijdige opzegging wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde termijn als de betalingsperiode onder de op dat moment geldende voorwaarden en tarieven van de Sportstudio De Boer. Vanaf de eerste stilzwijgende verlenging kan het contract te allen tijde door het lid beëindigd worden door schriftelijk opzegging van minimaal 1 maand.
 9. In geval van beëindiging van het lidmaatschap door Sportstudio De Boer om reden van wangedrag of het niet respecteren van de algemene voorwaarden of de huisregels door het lid, is restitutie van de betaalde lidgelden uitgesloten. Ook alle op dat moment nog onbetaalde lidgelden blijven verschuldigd.
 10. Deelname aan activiteiten en het gebruik van faciliteiten is op eigen risico. Sportstudio De Boer is niet aansprakelijk voor letsel/ongevallen.
 11. Sportstudio De Boer behoudt zich het recht voor af te wijken van de standaard openingstijden en roosters.
 12. Een onbeperkt lidmaatschap geeft 6 dagen per week toegang tot de sportstudio, feestdagen uitgezonderd. Een lidmaatschap voor 1x per week geeft een gemiddeld aantal bezoeken, afhankelijk van de gekozen lidmaatschapsperiode. Zo krijgt u bij 3 maanden 13 bezoeken en bij 12 maanden 52 bezoeken. Een 10-rittenkaart is 6 maanden (na inschrijving) geldig. Na deze periode vervallen de eventueel overgebleven bezoeken. Bij een abonnement voor 1x per week kunt u een aansluitende periode van 6 uur op 1 dag aan activiteiten bij ons per week volgen.
 13. U dient zich te houden aan de kledingadvies van ons centrum.
 14. Om hygiënische reden mag u de zaal niet betreden met buitenschoeisel en dient u ten allen tijde een handdoek mee te nemen.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN ADD-ON ABONNEMENTEN:

Bovenstaande algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de add-on abonnementen incl. onderstaande aanvullende voorwaarden.

 1. Add-on abonnementen zijn onlosmakelijk verbonden aan een regulier kwartaal, 1-jarig of 2-jarig abonnement bij De Boer Sport, Health, Wellness. Uitgezonderd EMS training, hier kan ook los voor gekozen worden.
 2. Een add-on abonnement kan niet langer duren dan een regulier abonnement. Oftewel wanneer u bv een kwartaallidmaatschap voor een regulier abonnement heeft, kunt u geen jaar of 2-jarig lidmaatschap voor de add on nemen.
 3. Add-on abonnementen worden aangegaan per kwartaal, 1 jaar of 2 jaar en daarna stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 1 maand.
 4. De tarieven zijn gebaseerd op minimaal 1 sessie per week, gedurende de gehele tijdsduur van het overeengekomen abonnement. Meerdere sessies per week zijn mogelijk en dient bij uw inschrijving aangegeven te worden.
 5. Add-on abonnementen worden separaat van uw reguliere abonnement in rekening gebracht. U ontvangt vooraf een factuur ter grootte van 3 maanden add-on activiteiten per keer. Deze factuur wordt toegestuurd door De Boer of de instantie die u de add-on activiteit aanbiedt. Dit wordt aan u uitgelegd bij de start van het abonnement.
 6. Indien door persoonlijke omstandigheden een of meerdere training(en) geen doorgang hebben kunnen vinden, bestaat de mogelijkheid dit op een, gezamenlijk te bepalen, ander tijdstip in te halen. De inhaal mogelijkheid geldt alleen binnen de overeengekomen periode van het add-on abonnement. Na het verstrijken van deze periode komen niet uitgevoerde trainingen automatisch te vervallen.

Obdam 2019